Skip to content

Väikelaevakindlustus

Väikelaevakindlustuse all mõistetakse ujuvvahendeid, registrimahutavusega kuni 80 tonni, reisijate mahutavusega 12 või vähem inimest, ning peamasina võimsusega alla 55 kWt. Samuti kuuluvad väikelaevade hulka rippmootoriga laevad, olenemata võimsusest, ning purjelaevad, sõudepaadid ja muud mootorita veesõidukid. Standartse väikelaevakindlustuslepingu korral katab kindlustusandja laeva omaniku, rentniku või muu seadusliku valdaja kahjud seoses kindlustatud laeva täieliku, faktilise või konstruktiivse hävinguga, samuti kulutused seoses laeva korpuse, masinate, seadmete ja muude osade remondi või asendamisega, mis leidis aset ühel alljärgnevatest põhjustest:

Tulekahju, nii kindlustatud laeva pardal, kui ka väljaspool kindlustatud laeva, samuti hüvitatakse kulutused seoses tule kustutamisega

Torm, pikselöök, maavärin, rahe, tuulispask

Laeva ümberminek, ja laeva maale või karile sõit

Kokkupõrge teise laeva või muu objektiga, sealhulgas sadamaehitistega

Plahvatus kindlustatud laeva pardal

Õnnetused laeva vettelaskmisel ja veest tõstmisel ning väikelaeva ellingul seismise ajal

Õnnetusjuhtumid kauba, kütuse, laevavarude, jms. laeva laadimise või laevast lossimise ajal

Kahjud laeva või laeva osade röövimise, varguse või ärandamise tõttu, sealhulgas ka laeva kahjustumine või hävimine röövimise, varguse või ärandamise katse tõttu

Kahjud seoses laeva osalise või täieliku tahtliku kahjustamise tõttu kolmandate isikute poolt (vandalism)

Mõistlikud ja vajalikud kulutused laeva päästmiseks, samuti kulutused mis on tehtud kahju vähendamiseks ning kahju suuruse määramiseks (ekspertiisikulud).

Täiendavalt ülalmainitud riskidele, on võimalik lisada kindlustuskaitsele vastutuskindlustus kolmandate isikute ees.