Skip to content

Meie lugu

Paljudel juhtudel tekib ettevõtte loomise vajadus sellest, et turul on ruumi või puudus just sellisest teenusest või tootest.

1 Kindlustusmaakler OÜ asutati just selle mõttega, et täita seesama tühimik turul. 

Alljärgnevalt paneme kirja mõned mõtted, mis meile olid ajendiks alustada juba aastaid tagasi maaklerina ja miks Sulle on maaklerit vaja.

Kliendina kulub Sul endal päris palju aega, et saada täielik selgus riskist, mida kindlustusandjalt ostma hakkate. Kõige väärtuslikum on aeg, mida Sul on vähe. Maaklerina teeme meie Sinu eest kindlustushanke ära ja Sul jääb rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega, millega tagad olulise effektiivsuse ajakasutuses.

Kuna maakleriteenuse osutamine on meie töö, siis meie loeme ka peenikest kirja, lepime kokku eritingimused ja võimalusel muudame ka mõned välistused kindlustuskaitseks.

Meie tagame maksimaalse kaitse minimaalsete kuludega, mis peaks olema iga kindlustusvõtja soov oma riskide kindlustamisel.

Pika praktika vältel on meil kujunenud suhted ja teadmised, kus kohast me millist kaitset Sulle leiame. Kogemus annab olulise ajavõidu ja tagab riskile vastava makse.

1 Kindlustus haldab kõik Sinu kindlustuslepingud. Haldamine ei ole üksnes õigeaegne pikenduspakkumuste edastamine, mida me ka loomulikult teeme vaid ka lepingute muutmine, katkestamine ja edastamine ning sellega kaasnev maksete liikumine Sinu ja kindlustusandja vahel.

Kahjukäsitlus on oluliseim peale riskide kaardistamist kogu kindlustusprotsessis. Erinevatel toodetel on erinevad tähtajad nõuete ja kahjuinfo edastamisele. Meie teame ja oleme Sinuga kahjukäsitluse protsessis koos.

Eelneva jutu saame kokku võtta mõttega, et maakleri töö ei ole ainult erinevate kindlustusandjate maksete näitamine vaid iga makse taga on kaitse, millel on sisu ja ulatus.

Kui töötame koos, siis 1 Kindlustus tagab Sulle kindlustusjuhtumi realiseerumisel kindlustusandja kindlustushüvitise maksmise lepingus kokkulepitud ulatuses sealjuures juhindudes konkreetsetest piirangutest ja välistustest.