Skip to content

Oluline enne lepingut

1. Olen veendunud, et minu poolt esitatud andmed kindlustuslepingu sõlmimiseks on korrektsed ja tõesed.

2. Mõistan, millised riskid kindlustan ja millised riskid jätan teadlikult enda kanda.

3. Olen tutvunud kindlustustingimustega, seal hulgas piirangute ja välistustega ning mõistan, et kõik juhtuv ei ole alati hüvitatav.