Skip to content

Tervisekindlustus

TERVISEKINDLUSTUSE EELISED TÖÖANDJALE

Aitab tõsta tööandja mainet tööjõuturul

Annab kindlasti eelise värbamisel

Suurendab olemasoleva töötaja rahulolu ning võimaldab läbi hooliva tööandja kuvandi vähendada ka tööjõuvoolavust

Annab võimaluse toetada töötajate töövõime säilimist ja vähendada seeläbi töövõimetuspäevase arvu.

Töötaja saab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse

Töötaja saab soodsamini ja kiiremalt lahenduse tervisemurele

Positiivselt meelestatud töötajad on avatumad ja kohanevad kergemini ka muudatustega

Eelised töötajale:

Võimalus saada eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata

Võimaldab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse

Vastavalt töötervishoiu- või perearsti ettekirjutusele hüvitatakse spordiga tegelemine

Hüvitatakse tasulise ravi kulud, mida Haigekassa ei hüvita

Võimaldab vähendada kulusid seoses tervisega

On kiire ja konfidentsiaalne, tööandjale terviseinfot ei jagata.

 

Alates 2018. aastast on ettevõtjatel võimalus maksuvabalt tasuda ravikindlustuslepingu kindlustusmakseid kuni 100€ kvartalis (400€ aastas) töötaja kohta.