Skip to content

Reisikindlustus

Reisikindlustus on vajalik reisile minnes. 

Reisikindlustusega saame valida alljärgnevad kaitsed:

 • meditsiiniabikindlustus
 • reisitõrkekindlustus;
 • pagasikindlustus;

Meditsiiniabikindlustusega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumige kaasnevad ravi- ja transpordikulud välismaal.

Meditsiinikindlustuse alt hüvitatakse kindlustatu:

 • ootamatu haigestumise
 • kroonilise haiguse ägenemise või õnnetusjuhtumiga seotud vältimatu meditsiiniabi kulu
 • Hädavajalik transpordikulu välismaal, mis on seotud kahjujuhtumiga
 • Kindlustatu kojutoomisega seotud kulud
 • Stomatoloogilise esmaabi kulu
 • Kindlustatu põrmu välismaal matmise või tuhastamise või põrmu kojutoomise kulu.

Reisitõrkekindlustusega saab kindlustatut kaitsta kulutuste eest, mis tekivad reisile hilinemisest, reisi katkemise, ärajäämise või graafikust kõrvalekaldumise tõttu.

Reisitõrkekindlustuse alt hüvitatakse reisile hilinemisel või selle katkemisel:

 • väljaostetud piletite ja/või teenuste maksumus
 • piletite ümbervahetamise või uute piletite ostu täiendav kulu
 • mõistlikud majutuskulud
 • Reisi ära jäämisel hüvitatakse väljaostetud piletite maksumuse see osa, mida reisikorraldajalt pole õigus tagasi saada.

Pagasikindlustusega saab end kindlustada kahjude vastu, mis võivad tekkida pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise tagajärjel.

Pagasikindlustuse alt hüvitatakse:

 • Pagasi soetamise või korrastamise kulud;
 • Reisi jätkamiseks hädavajalike dokumentide väljastamise kulu;
 • Pagasi hilinemisel vältimatute esmatarbekaupade ostmise kulu.