Skip to content

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustusest makstakse hüvitist, kui vigastus, töövõimetus või surm on põhjustatud õnnetusest. Kui aga põhjuseks on haigus, siis õnnetusjuhtumikindlustus reeglina ei aita.

Tüüpiline õnnetusjuhtumikindlustuse poliis sisaldab järgmisi hüvitisliike:

  • Surmajuhtumihüvitis – väljamaksmisele kuulub kogu kokkulepitud hüvitis korraga;
  • Invaliidusus hüvitis – väljamaksmisele kuulub püsiva puude raskusastmele vastav % kokkulepitud hüvitisest. Seega tuleb poliisile võtta piisavalt suur hüvitissumma, et invaliidsuse puhul saadavast hüvitisest ikka abi oleks.
  • Valuraha – väljamaksmisele kuulub ajutise vigastuse raskusastmele vastav % kokkulepitud hüvitisest.
    Lisaks võib poliis sisaldada päevarahasid, ravikulude hüvitist jms.

Vastavalt vajadustele ja võimalustele saab endale valida sobiva hüvitiste kombinatsiooni. Ei pea tingimata endale võtma kõiki pakutavaid hüvitisliike, kuid siis tuleb arvestada, et teatud juhtudel ei saa ka kindlustushüvitist.

Õnnetusjuhtumikindlustuse hinda mõjutab näiteks tegelemine riskiohtlike spordialadega, töötamine riskiohtlikes ametites jms. Kindlasti tuleb lepingu sõlmimisel teavitada maaklerit kõikidest taolistest asjaoludest, et saaksite ikka endale sobiva kindlustuslepingu.