Skip to content

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus – kohustuslik vastutuskindlustus, millega kindlustatakse sõidukijuhi vastutus kolmandate isikute ees. Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus.

Liikluskindlustus tuleb sõlmida kõigil Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses (ARK) registreeritud mootorsõidukitel ja nende haagistel. Liikluskindlustuse leping peab olema kehtiv sõltumata sellest, kas sõidukit kasutatakse teeliikluses või mitte.

Kuna liikluskindlustuse leping annab kindlustuskaitse Eestis ja teistes Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides, siis on soovituslik välisriikidesse sõites kaasa võtta roheline kaart, mis väljastatakse soovi korral lisaks poliisile. Roheline kaart peab kaasas olema, kui sõidukiga soovitakse liigelda rohelise kaardi süsteemi liikmesriikides, mis pole Euroopa Liidu ega  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid. Täpsema info saad > siit