Skip to content

Kodukindlustus

Kodukindlustuse kehtiva lepingu omamine on väga oluline, kuna enamasti on see Sinu peamine vara, mille taastamine kindlustusjuhtumi korral võib osutuda väga kalliks või koguni üle jõu käivaks.

Kodukindlustuse sisaldab järgmisi peamisi kindlustusriske: 

  • ​Tulekahju, ehitusveast tingitud tulekahju
  • Otsene välgulöök
  • Plahvatus
  • Torm ja tugev tuul
  • Seadme leke (veetorud, kanalisatsioon, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid)
  • Vandalism
  • Murdvargus, röövimine

​Koguriskikindlustus on maksimaalne kaitse kodukindlustuse raames ootamatu ja ettenägematu kahjujuhtumi korral. Koguriskikindlustuse tingimustes on ainult välistused (kahjud, mida ei hüvitata): kahjud, mis tulenevad kulumisest, korrosioonist, hallitusest, närilistest ja muudest kahjuritest, vajumisest, projekteerimisvigadest ehk teisisõnu kõik kahjud, mida on võimalik ette näha ja ära hoida. Laiendatud kodukindlustuse koguriskikindlustus sisaldab ka:

  • ​Läbi hoone konstruktsiooni (katus, sein) imbunud vee poolt põhjustatud kahju
  • Lume või jää liikumisest tekkinud edasine kahju

Milliseid hooneid on võimalik kindlustada?

​Korter – ainult siseviimistlus (põrandad, laed, seinad), kandvad- ja välisseinad ei ole siinkohal kindlustatud. Korter on kindlustatud tema taastamisväärtusele. Koos siseviimistlusega on automaatselt kindlustatud: elektrisüsteem, elektrimõõdik, sisseehitatud sanitaartehnika. Siseviimistluse alla kuuluvad samuti sisseehitatud riidekapid, puuküttega ahjud ja ripplaed.

​Ehitise osa – kindlustada on võimalik lisaks korteri siseviimistlusele ka korterile kuuluvat maja mõttelist osa ehk välisviimistlust, osa keldrist või pööningust, ühiskasutatavat rõdu ja koridori.

​Elumaja kindlustamisel on kaetud sise- ja välisseinad, katus, veranda ja trepid. Koos hoonega on kindlustatud ka väiksemad kõrvalhooned (10-20m²). Lisaks on kindlustatud ka rajatised nagu piirdeaed, tänavavalgustus, mänguväljak, kasvuhoone ja muud sarnased väikeehitised. Suuremad ehitised peavad poliisil olema eraldi märgitud.

Maja, kus ei elata alaliselt, ning suvila kindlustus ei erine väga tavalise hoone kindlustusest. Küll on aga kindlustusrisk kõrgem ning kindlustusmakse suurem, kuna see ei ole nende alaline elukoht. Osa kindlustusandjaid ei kata selliste majade puhul torustiku lekkest tulenevaid kahjusid ning murdvarguse risk on kaetud ainult juhul, kui automaatne valvesignalisatsioon on ühenduses turvaettevõttega.

Ehitusjärgus hoonet on samuti võimalik kindlustada, kui hoone karp on valmis ehk olemas on seinad, katus, aknad ja uksed, kuid kindlustatavate riskide valik on piiratud.

Kõrvalhooneid nagu saunasid, kuure ja garaaže, on samuti võimalik kindlustada, kuid riskide valik on piiratud.

KODUSE VARA KINDLUSTUS

​Soovitame kindlasti lisaks valida koduse vara kindlustuse, millega on kaitse all hoones või korteris asuv vallasvara (näiteks mööbel, sisustuselemendid, toataimed, kodutehnika, riietusesemed jne).

​KODUKINDLUSTUSE LISAVÕIMALUSED

​Ajutise eluaseme üürikulu kindlustus – kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks, hüvitatakse ajutise eluaseme üürikulud, samuti kolimiseks vajalikud kulud.

Üüritulu kaotus – kui välja üüritud hoone või korter on muutub elamiskõlbmatuks, hüvitatakse saamatajäänud üüritulu kuni 12 kuu jooksul.

Vastutuskindlustus – nii uutes kui vanades majades võivad juhtuda õnnetused veevarustuse, kütte- ja muude süsteemidega. Need võivad kahju põhjustada mitte ainult kindlustatule, vaid ka kolmandatele isikutele (näiteks alumistele naabritele). Seepärast on mõistlik lisada kodukindlustusele ka tsiviilvastutuskindlustus.