Skip to content

Kaskokindlustus

Lisaks liikluskindlustusele on sõidukile mõistlik sõlmida ka kaskokindlustuse leping.

Kaskokindlustus on vabatahtlik ja on mõeldud eelkõige sõiduki omanikele, kes lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele soovivad oma autole täiendavat kindlustuskaitset. Tavaliselt on kaskokindlustuslepinguga kaetud kõik tulekahju, varguse, vandalismi, ärandamise, röövi ja kolmanda isiku poolt tekitatud kahjuga seotud riskid.

Kindlustusobjektiks on sõiduk koos sõidukile paigutatud osade ja varustusega. Täieliku kindlustuskaitse tagamiseks tuleb poliisile eraldi märkida erilimiidiga sõiduki osad: lisatuled, valuveljed, spoilerid, taksovarustus, vintsid, kängururauad, lisamaalingud, autosse paigutatud audio-, video- ja muu tehnika. Standartpaketile lisaks on võimalik valida:

Klaasikindlustus. Hüvitab salongiklaaside purunemisel tekkinud klaasikahjud. Koos klaasiga hüvitatakse ka klaasile paigaldatud toonkile. Kui klaasikindlustus lisakaitsena paketile valitud ei ole, on klaasikahjud ikkagi kaetud, kuid kahju korral rakendatakse omavastutust.

Uusväärtuskindlustus. Vajalik uue sõiduki korral ning annab täiendava kaitse juhuks, kui sõiduk peaks kindlustusjuhtumi järel hävinema või kaotsi minema. Uusväärtuskindlustus hüvitab auto ostuhinna ehk hinna, millega sõiduk soetati.

Asendusauto. Kui auto on kindlustusjuhtumi tõttu liikumisvõimetu või parasjagu remondis, saab kindlustatu selleks perioodiks enda kasutusse asendussõiduki.

Õnnetusjuhtumikindlustus. Paratamatult tuleb liikluses ette ka väga halvasti lõppevaid õnnetusi. Kuigi juhtunut muuta ei saa, aitab õnnetusjuhtumikindlustus tagajärgedega valutumalt toime tulla. Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul on kindlustatud õnnetuse ajal sõidukis olnud inimesed, kelle surma või püsiva töövõimetuse korral määratakse kindlustushüvitis.

Pagasi kindlustus. Hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kindlustatud sõiduki salongis, pagasiruumis või katuseboksis kaasasolevate esemete kahjustumise, hävimise või kadumise tagajärjel tekkinud kahju.

Tehnilise rikke kindlustus. Hüvitatakse tehnilise rikke kahju piiratud vanuse ja läbisõiduga sõidukitele.