Skip to content

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on iga äri oluline osa, on siis tegemist tagasihoidliku kontori või hiiglasliku tehasega. Varakindlustus maandab ettevõtte materiaalse varaga seotud riske. 

Varakindlustus pakub võimaluse kindlustada hooneid, interjööri, rajatisi, inventari, seadmeid, masinaid, toorainet, pooltoodangut, valmistoodangut ja kaupa.

Ärikatkemise kindlustus katab äritegevuse katkemisega seotud kahjud maksimaalselt poliisil märgitud perioodi jooksul. 

Ärikatkemise kindlustuse kindlustushüvitis makstakse välja ainult juhul, kui ettevõtte vara on kahjustunud või hävinenud kindlustusjuhtumi tagajärjel ja hüvitis on määratud väljamaksmiseks kindlustusandja poolt. 

 

KORTERIÜHISTUKINDLUSTUS

Korteriühistukindlustus koosneb kahest osast:

Varakindlustus

Vastutuskindlustus

Varakindlustusega on kindlustatud korteriühistu poolt hallatavad hoone osad ja rajatised ning vastutuskindlustusega saate korvata korteriühistu poolt hoone ja hoone juurde kuuluva territooriumi haldamisest tekitatud varalised kahjud  kolmandatele isikutele ning soovi korral ka korteriühistu liikmetele. 

Korteriühistu vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas, näiteks õnnetus liftis, koridoris või maja ümbruses. Vastutuskindlustus katab nii varalised kahjud, kui ka isikule kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest tekkinud vajalikud ravikulud.  Soovi korral on võimalik valida ka korteriühistu poolt korteriühistu liikmetele tekitatud kahju hüvitamine, näiteks korteriühistu vastutusalas oleva torustiku purunemisest tekkinud veekahju või tehnosüsteemidest alguse saanud tulekahju korteris paiknevale varale.