Skip to content

Riskianalüüs

Selgitame välja, milline on Teie kindlustushuvi, vaatame üle Teie varad, hindame kogumis riskid ning pakume välja kindlustusvariandi, milline oleks optimaalseim lahendus. Esmatähtis on ennetada võimalikke tekkida võivaid kahjusid ja minimeerida võimalikult realiseeruda võivad riskid. Need riskid, mida ei suuda ise kanda, tuleb kindlustada.