Skip to content

Meie lugu

1 Kindlustusmaakler OÜ on 2014.a. loodud ettevõte, mis tegutseb kindlustuse turustamise valdkonnas.

Kindlustuse turustamisel lähtume põhimõttest, et kliendil on oma personaalne esindaja “maakler” kindlustusandja ees, kes teab ja tunneb klienti, kliendi soove ja tahtmisi ning nõudmisi kindlustuslepingule.

Teame, et tänapäeval on üsna lihtne kindlustuse soetamine näiteks otse veebist, millega saab ilmselt iga kindlustusvõtja kenasti hakkama. Praktika on meile näidanud, et tihti ei tea klient, mida ta täpselt ostis laiemas mõttes või millised kaitsed oleks pidanud juurde valima, et kindlustushuvi oleks täidetud. Tavaliselt saame sellistest juhtumistest teada kahjujuhtumite korral, kui meie tulevane klient on pöördunud meie poole murega, olles saanud kindlustusandjalt nt keelduva otsuse kahjujuhtumi hüvitamise osas. Koos meiega saad kindlustushuvile vastava lepingu, kindlustuslepingute halduse ja kahjuabi teenuse.

Kindlustuskaitset soetades ei osta Te üksnes makset. Lepingul on sisu ja kaitsel on ulatus.

Anna meile oma soovidest teada, töötame koos!